[page_header align=”center” bg=”341″ bg_overlay=”rgba(36, 36, 36, 0.76)”]

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_price_table title=”Căn bản” price=”1,900,000 đ” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”1″]

[bullet_item text=”Mẫu giao diện: cơ bản”]

[bullet_item text=”Tặng hosting: 1Gb” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Băng thông: 40Gb” tooltip=”Tổng dung lượng tải file mỗi tháng”]

[bullet_item text=”Tặng tên miền: .com / net” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Nhập liệu: 10 nội dung” tooltip=”Gồm sản phẩm, bài viết”]

[bullet_item text=”Thiết kế banner: 1″ tooltip=”Thiết kế banner để đăng trang chủ website”]

[bullet_item text=”Không giới hạn sản phẩm / bài viết”]

[bullet_item text=”Mua hàng online, giỏ hàng”]

[bullet_item text=”Quản lý thanh toán, đơn hàng” tooltip=”Thanh toán qua chuyển khoản, ship Cod”]

[bullet_item text=”Thanh toán trực tiếp: không”]

[bullet_item text=”Thiết kể chuẩn SEO” tooltip=”Website chuẩn SEO được Google đánh giá cao”]

[bullet_item text=”Giao diện Responsive” tooltip=”Giúp hiển thị tốt trên điện thoại”]

[bullet_item text=”Bàn giao full sourcode”]

[bullet_item text=”Đổi màu giao diện” tooltip=”Thay đổi màu sắc chủ đạo theo yêu cầu”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[bullet_item text=”Tích hợp chat: cơ bản”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[button text=”Chọn mẫu web” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://chonmauweb.com/mau-web/?min_price=1900000&max_price=2000000″ rel=”Chọn mẫu web”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_price_table title=”Nâng cao” price=”4,000,000 đ” featured=”true” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”1″]

[bullet_item text=”Mẫu giao diện: nâng cao” tooltip=”Bố cục đẹp, bố trí nội dung chuyên nghiệp”]

[bullet_item text=”Tặng hosting: 2Gb” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Băng thông: không giới hạn” tooltip=”Tổng dung lượng tải file mỗi tháng”]

[bullet_item text=”Tặng tên miền: .com / net” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Nhập liệu: 20 nội dung” tooltip=”Gồm sản phẩm, bài viết”]

[bullet_item text=”Thiết kế banner: 2″ tooltip=”Thiết kế banner để đăng trang chủ website”]

[bullet_item text=”Không giới hạn sản phẩm / bài viết”]

[bullet_item text=”Mua hàng online, giỏ hàng”]

[bullet_item text=”Quản lý thanh toán, đơn hàng” tooltip=”Thanh toán qua chuyển khoản, ship Cod”]

[bullet_item text=”Thanh toán trực tiếp: không”]

[bullet_item text=”Thiết kể chuẩn SEO” tooltip=”Website chuẩn SEO được Google đánh giá cao”]

[bullet_item text=”Giao diện Responsive” tooltip=”Giúp hiển thị tốt trên điện thoại”]

[bullet_item text=”Bàn giao full sourcode”]

[bullet_item text=”Đổi màu giao diện” tooltip=”Thay đổi màu sắc chủ đạo theo yêu cầu”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[bullet_item text=”Tích hợp chat: cơ bản”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[button text=”Chọn mẫu web” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://chonmauweb.com/mau-web/?min_price=4000000&max_price=4000000″ rel=”Chọn mẫu web”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_price_table title=”Chuyên nghiệp” price=”6,000,000 đ” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”1″]

[bullet_item text=”Mẫu giao diện: chuyên nghiệp” tooltip=”Bố cục đẹp, bố trí nội dung chuyên nghiệp”]

[bullet_item text=”Tặng hosting: 4Gb” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Băng thông: không giới hạn” tooltip=”Tổng dung lượng tải file mỗi tháng”]

[bullet_item text=”Tặng tên miền: .com / net” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Nhập liệu: 40 nội dung” tooltip=”Gồm sản phẩm, bài viết”]

[bullet_item text=”Thiết kế banner: 4″ tooltip=”Thiết kế banner để đăng trang chủ website”]

[bullet_item text=”Không giới hạn sản phẩm / bài viết”]

[bullet_item text=”Mua hàng online, giỏ hàng”]

[bullet_item text=”Quản lý thanh toán, đơn hàng” tooltip=”Thanh toán qua chuyển khoản, ship Cod”]

[bullet_item text=”Thanh toán trực tiếp: có” tooltip=”Qua cổng thanh toán của bên thứ ba”]

[bullet_item text=”Thiết kể chuẩn SEO” tooltip=”Website chuẩn SEO được Google đánh giá cao”]

[bullet_item text=”Giao diện Responsive” tooltip=”Giúp hiển thị tốt trên điện thoại”]

[bullet_item text=”Bàn giao full sourcode”]

[bullet_item text=”Đổi màu giao diện” tooltip=”Thay đổi màu sắc chủ đạo theo yêu cầu”]

[bullet_item text=”Tích hợp chat: cơ bản”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[button text=”Chọn mẫu web” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://chonmauweb.com/mau-web/?min_price=6000000&max_price=6000000″ rel=”Chọn mẫu web”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_price_table title=”Theo yêu cầu” price=”Liên hệ” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”1″]

[bullet_item text=”Mẫu giao diện: theo yêu cầu”]

[bullet_item text=”Tặng hosting: 20Gb” tooltip=”Năm đầu tiên.”]

[bullet_item text=”Băng thông: không giới hạn” tooltip=”Tổng dung lượng tải file mỗi tháng”]

[bullet_item text=”Tặng tên miền: .com / net” tooltip=”Năm đầu tiên”]

[bullet_item text=”Nhập liệu: thương lượng” tooltip=”Gồm sản phẩm, bài viết”]

[bullet_item text=”Thiết kế banner: thương lượng” tooltip=”Thiết kế banner để đăng trang chủ website”]

[bullet_item text=”Không giới hạn sản phẩm / bài viết”]

[bullet_item text=”Mua hàng online, giỏ hàng”]

[bullet_item text=”Quản lý thanh toán, đơn hàng” tooltip=”Thanh toán qua chuyển khoản, ship Cod”]

[bullet_item text=”Thanh toán trực tiếp: có” tooltip=”Qua cổng thanh toán của bên thứ ba”]

[bullet_item text=”Thiết kể chuẩn SEO” tooltip=”Website chuẩn SEO được Google đánh giá cao”]

[bullet_item text=”Giao diện Responsive” tooltip=”Giúp hiển thị tốt trên điện thoại”]

[bullet_item text=”Bàn giao full sourcode”]

[bullet_item text=”Đổi màu giao diện” tooltip=”Thay đổi màu sắc chủ đạo theo yêu cầu”]

[bullet_item text=”Chức năng chat chuyên nghiệp”]

[bullet_item text=”Bảo hành trọn đời” tooltip=”Với các lỗi liên qua tới code”]

[button text=”Liên hệ” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-envelop” icon_pos=”left” link=”https://chonmauweb.com/lien-he/” rel=”Chọn mẫu web”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]

[/section]