Căn bản
1,900,000 đ
Mẫu giao diện: cơ bản
Tặng hosting: 1Gb?
Băng thông: 40Gb?
Tặng tên miền: .com / net?
Nhập liệu: 10 nội dung?
Thiết kế banner: 1?
Không giới hạn sản phẩm / bài viết
Mua hàng online, giỏ hàng
Quản lý thanh toán, đơn hàng?
Thanh toán trực tiếp: không
Thiết kể chuẩn SEO?
Giao diện Responsive?
Bàn giao full sourcode
Đổi màu giao diện?
Bảo hành trọn đời?
Tích hợp chat: cơ bản
Bảo hành trọn đời?
Chọn mẫu web
Chuyên nghiệp
6,000,000 đ
Mẫu giao diện: chuyên nghiệp?
Tặng hosting: 4Gb?
Băng thông: không giới hạn?
Tặng tên miền: .com / net?
Nhập liệu: 40 nội dung?
Thiết kế banner: 4?
Không giới hạn sản phẩm / bài viết
Mua hàng online, giỏ hàng
Quản lý thanh toán, đơn hàng?
Thanh toán trực tiếp: có?
Thiết kể chuẩn SEO?
Giao diện Responsive?
Bàn giao full sourcode
Đổi màu giao diện?
Tích hợp chat: cơ bản
Bảo hành trọn đời?
Chọn mẫu web
Theo yêu cầu
Liên hệ
Mẫu giao diện: theo yêu cầu
Tặng hosting: 20Gb?
Băng thông: không giới hạn?
Tặng tên miền: .com / net?
Nhập liệu: thương lượng?
Thiết kế banner: thương lượng?
Không giới hạn sản phẩm / bài viết
Mua hàng online, giỏ hàng
Quản lý thanh toán, đơn hàng?
Thanh toán trực tiếp: có?
Thiết kể chuẩn SEO?
Giao diện Responsive?
Bàn giao full sourcode
Đổi màu giao diện?
Chức năng chat chuyên nghiệp
Bảo hành trọn đời?
Liên hệ